top of page

MEDLEMSKAB

Som medlem af Dansk Lethwei Forbund støtter du op om dansk lethwei. Du får mulighed for at have indflydelse i lethwei i Danmark og har en stemme på vores årlige generalforsamling. Du kan også blive en del af vores bestyrelse.


Vi er medlem af og betaler årligt kontingent til ELF (European Lethwei Federation).

At være klubmedlem betyder det at:

  • jeres kæmpere deltage ved DM i Lethwei

  • jeres kæmpere blive udtaget til landsholdet

  • jeres kæmpere komme til internationale turneringer under MTBF, hvor vi også støtter jer.

  • I får billige dommerpakker, hvor I altid er garanteret gode og kvalificerede dommere

Indmeldelse

Hent DLF's indmeldelsesblanket her  

Udmeldelse

Udmeldelse skal foregå skriftligt til ét af forbundets ansvarlige og kan kun accepteres, hvis man ikke er i restance

Almindelige medlemmer

Personer, som har interesse eller virker for sportens fremme og vil respektere forbundets vedtægter, kan optages som medlemmer.

Klubber

Indmeldelse som klub skal ske til bestyrelsen, hvorefter ansøgningen vil blive behandlet på førstkommende generalforsamling ved afstemning. Godkendes ansøgningen, har klubben adgang til næste års generalforsamling.

Æresmedlemmer

Kvalificerede personer eller eksperter, som generalforsamlingen har inviteret til at blive medlem. Kvoten for optagelse af æresmedlemmer er max. 1 om året. Æresmedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

bottom of page